Texel heeft (bijna) een Huisvestingsverordening

Voor Texel geldt vanaf 1 oktober 2019 een Huisvestingsverordening.

Dit kan gevolgen hebben voor woningzoekenden die bij Woontij staan ingeschreven en reageren op het vrijgekomen aanbod.

De woningnood neemt toe op Texel. Veel Texelaars wachten al jaren op een woning. Daarom heeft de gemeente een Actieplan Wonen opgesteld. Een van de acties is het instellen van de Huisvestingsverordening. Het doel van deze Huisvestingsverordening is dat mensen voor wie het noodzakelijk is dat zij op Texel wonen, vanwege werk of maatschappelijke banden, eerder een passend huis vinden. Onderstaand de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de gemeente Texel op telefoonnummer 140-222.

Wat is een huisvestingsverordening?
Op grond van de Huisvestingswet kunnen gemeenten in geval van schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen.

Welke woningen vallen onder de huisvestingsverordening?

  • Huurwoningen met een huur tot € 720,42 (in 2019). Dit is de ‘huurliberalisatiegrens’ die het Rijk jaarlijks vaststelt.
  • Koopwoningen met een prijs tot € 600.000

Er zijn een paar uitzonderingen in het woningbezit van Woontij:

  • Campuswoningen zoals de Potvis
  • de units voor de Koksopleiding

Wanneer treedt de huisvestingsverordening in werking?

De raad heeft de verordening op 10 juli vastgesteld. Momenteel werkt de gemeente aan een aanvraagformulier, een richtlijn voor de verwerking en het aanpassen van onze website. Naar verwachting treedt de verordening op 1 oktober in werking.

Informatie voor woningzoekenden, wanneer is een huisvestingsvergunning nodig?

Wilt u vanaf 1 oktober een woning op Texel betrekken die onder de werking van de verordening valt? Dan heeft u een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een woning te mogen wonen die onder de huisvestingsverordening valt.  
Als u die (nog) niet heeft en u komt uzelf en/of uw gezin inschrijven bij de basisregistratie van de gemeente, wordt u daar alsnog op gewezen.

Wie kunnen een huisvestingsvergunning krijgen?

Iedereen vanaf 18 jaar met een economische en/of maatschappelijke binding met Texel.

U heeft een economische binding als

  • U een arbeidscontract heeft van ten minste een jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel of als u door een bedrijf/werkgever op Texel tewerk bent gesteld. Voorwaarde is dat u hiermee een inkomen verdient van minimaal bijstandsniveau, zodat uw huishouden economisch onafhankelijk is.

U heeft een maatschappelijke binding als

  • U de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken op heeft Texel gewoond of
  • Als u minimaal drie jaar (legaal) op Texel woont. Het is dan logisch dat u een redelijk belang heeft dat verband houdt met de plaatselijke samenleving.

Als u in het verleden van Texel bent verhuisd om een opleiding na het middelbaar onderwijs te volgen en wilt u terugverhuizen naar Texel. Dan heeft u een maatschappelijke binding onder de volgende voorwaarden:

  • U vertrok van Texel vanwege een vervolgopleiding na de middelbare school en;
  • U bent maximaal 35 jaar oud en;
  • Direct voordat u van Texel vertrok woonde u minimaal zes jaar onafgebroken op Texel.

Mantelzorgers
Verleent of ontvangt u mantelzorg van/aan iemand die al langere tijd op Texel woont? Dan heeft u maatschappelijke binding met Texel als er sprake is van minimaal 8 uur mantelzorg per week voor een minimale duur van 1 jaar.

Vergunninghouders
Ook vergunninghouders die Texel als woonplaats krijgen toegewezen door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers hebben maatschappelijke binding.

Zijn er kosten verbonden aan de aanvraag voor een huisvestingsvergunning?

Ja, de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Huisvestingsvergunning bedragen €120,00.

Wie moet de vergunning aanvragen?

Degene die het huis (met zijn of haar gezin/huishouden) wil gaan bewonen vraagt bij de gemeente de vergunning aan.

Kan ik mij inschrijven in de Basis Registratie Personen van de gemeente zonder dat u een huisvestingsvergunning hebt?

Ja, dat kan: de gemeente verwerkt uw inschrijving maar als u nog geen huisvestingsvergunning heeft, wordt u er alsnog op gewezen dat u die moet aanvragen.

Wat gebeurt er als u een huis betrekt dat onder de huisvestingsverordening valt, zonder dat u een huisvestingsvergunning heeft of kunt krijgen?

De gemeente kan u een boete opleggen. Daarnaast kan de gemeente via een dwangsom of bestuursdwang overgaan tot het beëindigen van de strijdige situatie (een huis bewonen dat onder de huisvestingsverordening valt zonder huisvestingsvergunning). De kosten daarvan kunnen worden verhaald op de overtreder. Staat uw vraag hier niet bij? Mail dan naar gemeentetexelnl.

Voor meer informatie klikt u op het onderwerp van uw keuze om direct naar de gewenste informatie te gaan
Informatie voor woningzoekenden

Informatie voor woningeigenaren

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden