Twee bijzondere projecten in Den Burg Oost

Geborgen wonen

De nood onder woningzoekenden is hoog op Texel. Wachttijden lopen op en van alle kanten wordt de druk hoger. Ingeschreven woningzoekenden, vergunninghouders, trainingswoningen voor begeleid wonen, personeel van ‘de overkant’, de aanvragen voor economiewoningen zijn nog nooit zo hoog geweest, stijgende vraag naar bemiddelingswoningen vanuit de zorg etc.

De Tuunen wordt een mooie buurt met een bijzonder karakter. Niet zoals we tot nu toe gewend zijn, een traditionele woonbuurt waar iedereen een eigen huis met een eigen tuin, waarbij de voorzieningen van de gemeente zijn. En waar je niet weet wie er nog meer bij je in de straat wonen. Nee, in deze nieuwe wijk woon je in een groene omgeving en ben je medeverantwoordelijk voor (delen van) het onderhoud. Je woont in een duurzaam en levensloopbestendige woning met beperkte privéruimte. Alle andere buitenruimte wordt gezamenlijk gebruikt en beheerd. Een wijk met invloed van bewoners. Waar je elkaar kent.

Er komen 100 nieuwe woningen in Den Burg Oost. Van deze 100 sociale huurwoningen van Woontij worden tweemaal 10 woningen gebouwd voor ‘geborgen wonen’. Dit betreft kleinschalige woonzorg-projecten voor mensen waarvoor wonen in een veilige en beschermde woonomgeving met eventuele begeleiding gewenst is. Op 15 mei 2017 hebben 6 belangstellende organisaties hun plannen gepresenteerd. Een jury van 6 leden, afkomstig van diverse (maatschappelijke) organisaties heeft deze beoordeeld. Twee winnende organisaties zijn uitgenodigd om hun plannen te realiseren in Den Burg Oost. Dat zijn Het huis van tante Jans en de Novalishoeve. De doelgroep van het Huis van tante Jans zijn bewoners van het eiland met geheugenproblematiek die afhankelijk zijn van zorg. Miranda Schraag en Jolanda van Tunen zijn de initiatiefnemers. De doelgroep van Novalishoeve zijn bewoners van het eiland die aanspraak kunnen maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg, Beschermd Wonen of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Namens Novalishoeve zijn Caroline Sprenkeling en Joost Heerschop betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Op 5 juli werd de samenwerking tussen Woontij en het Huis van tante Jans en Novalishoeve bekrachtigd door ondertekening van een intentieovereenkomst.  

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden