Wat zijn de voorwaarden om een woning te kunnen huren in Buurtskap de Tuunen?

Wat zijn de voorwaarden om een woning te kunnen huren in Buurtskap de Tuunen?

Met dit plan worden 100 betaalbare woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. We vinden het belangrijk dat woningzoekenden met een maatschappelijke en/of economische binding voor een woning in De Tuunen in aanmerking komen. Met deze reden heeft de gemeenteraad van de gemeente Texel een Huisvestingsverordening vastgesteld.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor een huurwoning van Woontij in Buurtskap de Tuunen?

  1. Ik sta ingeschreven bij Woontij als woningzoekende(n) en:
  2. Ik ben economisch gebonden aan Texel (je bent economisch gebonden als je, met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang hebt je op Texel te vestigen. Er moet minimaal sprake zijn van een jaarcontract waarmee het bijstandsniveau aan inkomen wordt verdiend, zodat iemand economisch onafhankelijk is door werk/inkomen op Texel of:
  3. Ik ben maatschappelijk gebonden aan Texel (je bent maatschappelijk gebonden als je een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang hebt je op Texel te vestigen, of ten minste 6 jaar onafgebroken ingezetene is dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar tenminste 6 jaar onafgebroken ingezetene is geweest van de gemeente Texel. (Op Texel wordt dit ‘redelijke belang’ zo uitgelegd dat iemand die 3 jaar op Texel woont (ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Texel), in ieder geval geacht wordt dit belang te hebben. En ook jongeren, die vóór hun studie op Texel woonden, en na hun studie willen terugkeren, worden geacht dit belang te hebben) en:
  4. Ik voldoe aan de regels voor passende verhuur.

De woningzoekende met de langste inschrijftijd die reageert op een woning krijgt deze woning aanboden, waarbij de woningzoekende met een economische en/of maatschappelijk binding voorrang krijgt. Huurders van Woontij hebben de datum van hun huurcontract als inschrijfdatum. Zo wordt de doorstroming bevorderd.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden